Legislation watch
Senate Roll Call on
2019 House Bill 2167: Relating to tax revenue


View the rest of House Bill 2167: History, Amendments & Comments 

facebook  twitter  View comments  Print-friendly version


IN FAVOR

SENATE DEMOCRATS

Billig (D)Carlyle (D)Cleveland (D)Conway (D)Darneille (D)
Das (D)Dhingra (D)Frockt (D)Hasegawa (D)Hunt (D)
Keiser (D)Kuderer (D)Liias (D)Lovelett (D)McCoy (D)
Nguyen (D)Pedersen (D)Randall (D)Rolfes (D)Saldaña (D)
Salomon (D)Takko (D)VanDeWege (D)Wellman (D)Wilson,C (D)

SENATE REPUBLICANS
none


AGAINST

SENATE DEMOCRATS

Hobbs (D)Mullet (D)Palumbo (D)Sheldon (D)

SENATE REPUBLICANS

Bailey (R)Becker (R)Braun (R)Brown (R)Ericksen (R)
Fortunato (R)Hawkins (R)Holy (R)Honeyford (R)King (R)
O'Ban (R)Padden (R)Rivers (R)Schoesler (R)Short (R)
Wagoner (R)Walsh (R)Warnick (R)Wilson,L (R)Zeiger (R)


SENATE LEGISLATORS ORDERED BY NAME

  n  Bailey (R-10)  n  Becker (R-2)Y    Billig (D-3)  n  Braun (R-20)
  n  Brown (R-8)Y    Carlyle (D-36)Y    Cleveland (D-49)Y    Conway (D-29)
Y    Darneille (D-27)Y    Das (D-47)Y    Dhingra (D-45)  n  Ericksen (R-42)
  n  Fortunato (R-31)Y    Frockt (D-46)Y    Hasegawa (D-11)  n  Hawkins (R-12)
  n  Hobbs (D-44)  n  Holy (R-6)  n  Honeyford (R-15)Y    Hunt (D-22)
Y    Keiser (D-33)  n  King (R-14)Y    Kuderer (D-48)Y    Liias (D-21)
Y    Lovelett (D-40)Y    McCoy (D-38)  n  Mullet (D-5)Y    Nguyen (D-34 )
  n  O'Ban (R-28)  n  Padden (R-4)  n  Palumbo (D-1)Y    Pedersen (D-43)
Y    Randall (D-26)  n  Rivers (R-18)Y    Rolfes (D-23)Y    Saldaña (D-37)
Y    Salomon (D-32)  n  Schoesler (R-9)  n  Sheldon (D-35)  n  Short (R-7)
Y    Takko (D-19)Y    VanDeWege (D-24)  n  Wagoner (R-39)  n  Walsh (R-16)
  n  Warnick (R-13)Y    Wellman (D-41)Y    Wilson,C (D-30)  n  Wilson,L (R-17)
  n  Zeiger (R-25)   


Senate Roll Call on 2019 House Bill 2167